A+ R A-
Pátek, 27 Červenec 2012 09:12

Západočeská univerzita v Plzni, univerzitní knihovna - přístavba

Zahájení stavby

Předmětem výstavby je přístavba objektu knihovny v areálu Západočeské univerzity v Plzni.

Nový třípodlažní objekt rozšiřuje stávající prostory o knihovní halu s výpučním fondem, přibývá studijní aula a samostatné studovny, kavárna, v podzemním podlaží pak archiv a centrální šatna. Provoz doplňuje hygienické a technické zázemí. Hlavní vstup do knihovny bude z jižní strany, vedlejsí vstup pro veřejnost a služební vstup se navrhuje ze severní fasády. Jihovýchodní průčelí tvoří arkáda s pobytovým schodištěm přístupná přímo ze studijní auly a umožňující tak propojení s venkovním prostorem.

Součástí stavby je dále rozšíření stávající obslužné komunikace včetně parkovacích stání a návrh komunikací pro pěší propojujících stávající systém areálu ZČU. Okolí stavby bude dotvořeno sadovými úpravami včetně rozsáhlého pobytového trávníku.